toiminta-aluiden kuvaus

I ISOHAARAN PATOALLAS (65.111)

Patoallas käsittää Kemijoen pääuomassa 18 km:n mittaisen jokiosuuden Isohaaran voi­malaitokselta Taivalkosken voimalaitokselle. Isohaaran voimalaitos valmistui vuonna 1949, ja patoaltaan pinta-alaksi muodostui1297 ha. Altaan valuma-alue on 85 km² ja keskivirtaama patoaltailla vaihteli vuosina 1983–93 416-805 m³/s. Sen vuorokausisäännöstelylle ei ole määrätty alarajaa.

Isohaaran voimalaitospadon läpi on kaksi kalatietä: toinen Vallitunsaaressa ja toinen voimalan yhteydessä. Altaaseen ei laske sivujokia eikä siinä ole merkittävässä määrin lohelle tai taimenelle soveltuvaa kutu- tai poikastuotantoaluetta.

Akkunusjoki laski aikanaan Kemijokeen, mutta Isohaaran padon rakentamisvaiheessa jokisuuhun louhittiin kanava, jolla joki ohjattiin Isohaaran voimalapadon alapuoliseen Vähähaaraan.

Pohjolan Voima ei lunastanut vedennoston seurauksena vesialueiksi muuttuneita maa-alueita, vaan ne jäivät tilojen yksityisiksi vesipalstoiksi.

Isohaaran altaan vesialueiden pinta-alat:

I OSAKASKUNNAT

Kemin ja Keminmaan Lautiosaari

Ämmänkosken Voima I-V 117,1 ha

Osakaskunnan yhteiset 25,7 ha 142,81 ha

Kemin kirkonkylä

Haminasaaren Voima 110,0 ha

Osakaskunnan yhteiset 24,0 ha 134,0 ha

Hirmula

Hirmulan Voima 113,4 ha

Osakaskunnan yhteiset 55,1 ha 168,5 ha

Liedakkala

Liedakkalan Voima 150,04 ha

Osakaskunnan yhteiset 30,09 ha 180,13 ha

Ilmola-Koroinen

Ilmolan Voima 284,00 ha

Osakaskunnan yhteiset 38,65 ha 322,65 ha

Alapaakkola

Koskitilat 296,09 ha(173,6 haIsohaaran altaassa)

Osakaskunnan yhteiset 61,41 ha

Kemijoki Oy:n vesialueet:

- Taivalkosken allas 91,69 ha

- Isohaaran allas 3,06 ha 453,06 ha

 

ISOHAARAN ALTAAN koskitilat yhteensä 948,14 ha

 

Isohaaran altaan koskitilojen keskinäiset osuudet:

Lautiosaari 12,35 % Hirmula 11,96 %

Kirkonkylä 11, 6 % Ilmola-Koroinen 29,95 %

Liedakkala 15,82 % Alapaakkola 18,32 %

 

yhteensä 100 %

TAKAISIN ETUSIVULLE

YKSITYISET VESIALUEET KYLITTÄIN

TAIVALKOSKEN PATOALLAS


OSSAUSKOSKEN PATOALLAS

PETÄJÄSKOSKEN PATOALLAS

 

(c)2018, All Rights Reserved