Toiminta-alueiden kuvaus

Hoito-ja käyttösuunnitelmat alueittain: 
 

YKSITYISET VESIALUEET KYLITTÄIN

ISOHAARAN PATOALLAS

TAIVALKOSKEN PATOALLAS

OSSAUSKOSKEN PATOALLAS

PETÄJÄSKOSKEN PATOALLAS