Rovaniemi

Lupa-alue: Muurola-Jaatilan osakaskunnan hallinnoimat
vesialueet Kemijoessa Jaatilan kylänrajasta
Ossauksen altaassa Valajaskosken voimalaitospatoon
ja osa Kursungin allasta Valajaisen yläpuolella.

Luvan hinta: 11 € ( vuosi ) kirjausmaksuineen

Rajoitus:
Valajaisen padon ja Muurolan Kuusisaaren välisellä
jokiosalla ei saa kalastaa läänikohtaisella vieheluvalla.
Peruste: Kalastusviranomaisen päätös osakaskunnan hakemuksesta.

Myyntipaikat: 

Jaatilan kylä: Kalervo Putaansuu Vanhatie 25
p.0400-765993

Muurola: Muurolan kioski

Hirvas: Esko Peteri
Kemintie 1631
p.040-576 4002

Lisätietoja osakaskunnan puheenjohtaja:Jaakko Jänkälältä

(c)2018, All Rights Reserved